Gọng kính - CH12327-55-BK

3,400,000đ

Thương hiệu thuộc tập đoàn Charmant group của Nhật Bản. Đây là tập đoàn lớn thứ 5 trên Thế Giới, và là tập đoàn mắt kính dẫn đầu trong công nghệ ứng dụng chất liệu Titanium vào sản xuất gọng kính.

Titanium là một chất liệu cao cấp với tính năng siêu bền, siêu nhẹ và đặt biệt không gây dị ứng với mồ hôi muối. Một đặc điểm rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Với nhiều cấp bậc của Titanium, từ Pure Titanium (100% Titanium) mang các tính năng như trên, Beta-Titanium có thêm tính năng dẻo, và cao nhất là mắt kính với chất liệu Z-Titanium, một chất liệu tuyệt đối an toàn sử dụng để nối các khớp xương trong cơ thể con người và làm lõi cho răng sứ nhân tạo.

Thương hiệu thuộc tập đoàn Charmant group của Nhật Bản. Đây là tập đoàn lớn thứ 5 trên Thế Giới, và là tập đoàn mắt kính dẫn đầu trong công nghệ ứng dụng chất liệu Titanium vào sản xuất gọng kính.

Titanium là một chất liệu cao cấp với tính năng siêu bền, siêu nhẹ và đặt biệt không gây dị ứng với mồ hôi muối. Một đặc điểm rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Với nhiều cấp bậc của Titanium, từ Pure Titanium (100% Titanium) mang các tính năng như trên, Beta-Titanium có thêm tính năng dẻo, và cao nhất là mắt kính với chất liệu Z-Titanium, một chất liệu tuyệt đối an toàn sử dụng để nối các khớp xương trong cơ thể con người và làm lõi cho răng sứ nhân tạo.